Oefenbladen spelling en taal, groep 5-6

De kinderen hebben gisteren bladen mee gekregen om spelling en taal te oefenen. Deze bladen vind je ook op de website, maar we geven ze ook iedere keer vooraf aan een thema mee naar huis. Op het blad van taal staan de woorden die aan bod komen tijdens de woordenschatlessen. Op het einde van het thema (na ong. 4 weken) worden deze woorden in de toets gevraagd.  Alle toetsten komen altijd in de kalender op de app te staan. Stem zelf met uw zoon/dochter af of wat oefening nodig is, of dat een paar keer overlezen voldoende is. Dit geldt ook voor spelling. Er staan een heleboel woorden op die horen bij de spellingafspraken van het thema. In rij 1 kunnen de kinderen de woorden overschrijven. In rij 2, eerst lezen, afdekken en dan zonder te kijken opschrijven. Daarna zou het woord door u als ouder voorgelezen kunnen worden en dan door alleen het woord te horen opschrijven. Belangrijk is dat er iedere keer gecheckt wordt of het woord goed geschreven is. Er staan erg veel woorden op. Begin met een tiental woordjes en breidt het evt. uit.  

De bladen zijn niet verplicht en hoeven dus niet mee terug naar school. Mocht een leerling trots zijn op wat hij/zij allemaal geoefend heeft, mogen ze het natuurlijk aan ons laten zien. 

Terug naar overzicht