Thema: Verkeer-Vervoer

Overal in de omgeving zien we voertuigen en nemen we deel aan het verkeer. In dit thema nemen we tijd om wat langer stil te staan bij de verschillen tussen voertuigen en de diverse deelnemers aan het verkeer. We benoemen belangrijke verkeerstekens en we leren samen hoe je veilig kunt oversteken. Op deze leeftijd kunnen kinderen de afstand en de snelheid van het verkeer nog niet goed inschatten. Daarom is het goed om dit ook samen met uw kind te oefenen en goede afspraken te maken:
- stop aan de rand van de stoep
- kijk eerst naar links, dan naar rechts en weer naar links
- blijf bij het oversteken goed op het verkeer letten
- steek recht over en ga niet rennen.
Blijf deze afspraken samen met uw kind herhalen.
We zetten deze periode de letter P van parkeren centraal.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar reizen en sluit aan bij dit thema. De Kinderboeken “ Reis mee!” loopt van 2 t/m 13 oktober.
Voor de herfstvakantie krijgt uw kind een werkblad mee naar huis. Met dit werblad kunt u samen de verkeersbingo spelen, maak een wandeling of fietstocht en ga op zoek naar voertuigen, verkeersborden en verkeerstekens die op de kaart staan. Je kunt er ook een wedstrijdje van maken, wie t eerst de kaart of een rijtje vol heeft is de winnaar.
Veel plezier.

Terug naar overzicht