Afspraken hoofdluiscontrole

  • Afspraken hoofdluiscontrole

Procedure hoofdluiscontrole op de Talententoren.

Woensdag na elke vakantie komt een vaste club ouders luizenpluizen.
Bij besmetting krijgen de betreffende ouders persoonlijk bericht, en de hele groep bericht via de app. In deze app vinden de ouders ook een link met instructies. Woensdag daarna volgt er en na- controle voor de klas waarin de besmetting is gevonden.
Wanneer de besmetting nog voortduurt, beslist de coördinator luizenpluizen hoe het vervolg van de controle verloopt: nogmaals per groep, of individueel.

Wanneer er tussentijds door ouders thuis luizen worden geconstateerd melden zij dit bij de leerkracht, mondeling of per mail.

Er gaat dan een app uit naar alle ouders uit de betreffende groep, en de leerkracht geeft de namen door aan de coördinator. De coördinator beslist of er controle nodig is, en regelt dit.

Wanneer er vragen zijn of twijfels kunt u terecht bij de luizenmoeders: Sonja Keijsers, Wendy van Laarhoven, Helmie Ruigrok, Ilse Lamers of Ine van Middelaar

Terug naar het overzicht

Wat 'hoort' er allemaal bij ...

Wat 'hoort' er allemaal bij de taken van de leerkracht?

Wat 'hoort' er allemaal bij de werkzaamheden van de ...

Landelijke Onderwijs ...

Landelijke Onderwijs stakingsdag vrijdag 15 maart

Uw medewerking voor de landelijke onderwijs stakingsdag.

Samen lezen belangrijk???

Samen lezen belangrijk???

Het enorme effect van samen lezen op de taal ontwikkeling.