Het schooljaar begint.

  • Het schooljaar begint.

Beste ouders, 

De zomervakantie zit er weer op en het nieuwe schooljaar gaat beginnen. De leerkrachten zijn de afgelopen weken al hard aan het werk gegaan om er voor te zorgen dat alles klaar is voor de kinderen zodat ze een goede start kunnen maken. Hieronder nog wat laatste nieuws voor u als ouders, zodat u volledig op de hoogte bent.

Groep 1-2 zal het nog even zonder juffrouw Els moeten stellen. Haar man is dusdanig ernstig ziek (terminaal) dat juffrouw Els voorlopig thuis blijft om hem te verzorgen. Juffrouw Kris Dekkers zal samen met juffrouw Riëtte de groep begeleiden. 

Groep 3-4 wordt op maandag begeleid door juffrouw Nancy én juf Anne, op dinsdag t/m vrijdag door juffrouw Lieke en op vrijdag komt juffrouw Nancy ook nog. Juffrouw Nancy heeft eind vorig schooljaar al een aantal keren meegedraaid in de groep en de juffen zijn de afgelopen week ingewerkt door juffrouw Ilse die nu met zwangerschapsverlof is. 

De bibliotheek start pas in de 2de week en zoals eind vorig schooljaar al is gemeld, verloopt m.i.v. dit schooljaar alle communicatie via de SKOZapp en via de mail. Daarvoor is het natuurlijk wel noodzakelijk dat we het juiste e-mail adres van alle ouders in de schooladministratie hebben. Dus mocht dit veranderen, geef het dan direct  aan ons door. Mocht u problemen hebben met de SKOZapp meld dit dan via https://www.skozok.nl/support/meld-uw-probleem. Dan wordt dit zo snel mogelijk opgelost. Of meld dit via het vraagteken in SKOZapp. De nieuwe schoolgids komt ook dit jaar weer op de site te staan.

En tot slot: Houdt u de avond van 21 september vrij voor de Startavond!!!!

Namens het team wens ik u allemaal een goed schooljaar 2017-2018 toe. 

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.