Laatste 4 weken

  • Laatste 4 weken

Beste ouders, 

De laatste 4 weken van het schooljaar zijn aangebroken. Déze week is ook al weer de laatste CITO toetsweek, waarin op basis van landelijke normen geëvalueerd wordt welke kennis en vaardigheden, die tot nu toe zijn aangeboden,  nog steeds worden beheerst. 

Deze resultaten worden intensief geëvalueerd en vergeleken met voorgaande CITO toetsmomenten én de resultaten van de methode toetsen. Ook wordt er gekeken naar aspecten van de werk- leer- houding die voor minimaal 50 % bepalend zijn voor de leer-mógelijkheden en dus ook leer resultaten van ieder individueel kind. Dit alles wordt zoals gebruikelijk met u gecommuniceerd middels het rapport en als daar aanleiding toe is volgt er ook nog een ouder gesprek. 

Daarnaast worden ook de ontwikkelingspunten die we schoolbreed hebben aangepakt, geëvalueerd. Denk daarbij maar aan het expliciet werken aan de Executieve Functies die bepalend zijn voor de (zelfstandige) werkhouding. Zoals taakgerichtheid, impulsbeheersing en het organiseren, prioriteren en plannen van je werkzaamheden. Of het nu het meenemen van de gymspullen is of het plannen van je weektaak of huiswerk. En ook het kijken naar de rol van het kind zélf in sociale contacten, samenwerken en het zelfstandig werken.  

De vakantiedagen en studiedagen (waarop de kinderen vrij zijn) staan inmiddels  ook voor volgend schooljaar weer in de kalender van de website en ook de calamiteiten dag staat zoals gebruikelijk gepland op de laatste schooldag. Deze dag is normaal gesproken een vrije dag voor de kinderen. 

We proberen door goed te evalueren ieder jaar weer ons onderwijs kritisch te bekijken en het daar waar wenselijk en mogelijk op een nog hoger niveau te krijgen. 

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.