MR verslag

  • MR verslag

Beste ouders van de Talententoren.


Afgelopen woensdag heeft de MR vergaderd en gesproken met de directie.
De volgende zaken zijn aan de orde geweest: 

De regionale staking die gepland staat voor 13 april:  De talententoren doet mee aan deze staking. De directie heeft toegelicht met welke uitdagingen het Basis onderwijs te maken heeft op korte en langere termijn en de MR heeft volledig begrip voor deze staking en steunt de leerkrachten in hun strijd voor beter onderwijs.

Ook is er specifiek aandacht geweest voor de vele personele wisselingen bij groep 3/4. Veel ouders hebben hun zorgen geuit en de MR heeft deze zorgen besproken met de directie. Ondanks de wisselingen heeft de directie laten zien dat zij diverse acties hebben ondernomen en nog uitvoeren, waarmee de zorg voor het grootste gedeelte is weggenomen. De directie heeft inmiddels de ouders van deze groep via de SKOZapp op de hoogte gesteld van de situatie. Verdere uitleg en ruimte voor vragen zal er zijn bij de individuele gesprekken van volgende week. De MR zal dit onderwerp blijven volgen.

 Namens de MR.: Marcel van Eck
 

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.