Toetsen

  • Toetsen

Beste ouders, 

Zoals u weet proberen wij de ontwikkeling van uw kind zo optimaal mogelijk te volgen en dat doen we op heel veel verschillende onderdelen en manieren. Kan hij (of zij) de instructie geconcentreerd volgen? Begrijpt hij de instructie en kan hij daarna zonder hulp aan de slag of heeft hij daar juist veel begeleiding bij nodig? Kan hij dan geconcentreerd aan het werk blijven of is hij gauw afgeleid? En tenslotte wat blijft er op de korte én de lange termijn voor uw zoon of dochter aan kennis en vaardigheden beschikbaar om te gebruiken? Kortom, wat 'blijft er hangen'?

Dit doen we door de kinderen te observeren tijdens uitleg en verwerking, door hun dagelijkse werk te evalueren en door regelmatig methode toetsen af te nemen en te evalueren. Twee keer per jaar doen we dat ook nog door de landelijke Cito toetsen af te nemen. Deze toetsen staan los van de methode en daarin kunnen dus ook op een andere manier vragen worden geformuleerd. Ook meten déze toetsen niet alleen wat er de afgelopen weken aan leerstof is aangeboden (korte termijn) maar ook wat er het afgelopen (half) jaar aan leerstof is aangeboden en wat dáárvan daadwerkelijk eigen is gemaakt en in het geheugen is opgeslagen. 

Deze Cito toetsen staan de komende 3 weken weer op het programma. De leerkrachten zorgen er voor dat de kinderen in alle rust en goed voorbereid aan deze toetsen kunnen beginnen. Kijken deze toetsen na, voeren ze in in het Cito Leerling Volg Systeem, analyseren ze en vergelijken de resultaten van deze Cito toetsen met de resultaten van de methode toetsen. Mocht een kind meer dan een niveau gedaald zijn of worden er andere onverwachte ontwikkelingen geconstateerd, dan wordt er persoonlijk contact met u opgenomen. Anders is de opbrengst van de Cito toetsen gewoon een onderdeel van het rapport en de oudergesprekken. De woordenschattoets zal dit jaar niet voor de hele groep worden afgenomen. De opbrengst daarvan leverde namelijk ook na grondige analyse te weinig resultaat op. Alleen als andere toetsen zoals de begrijpend lezen toets vragen oproept bij een kind, kan deze toets na overleg met de Kwaliteits Ondersteuner alsnog afgenomen worden. 

Als ouder hoeft u uw kind niet specifiek voor te bereiden op deze toetsen. Behalve dan er voor zorgen dat ze fit en uitgerust naar school komen. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere schooldag. 

Namens het team:

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.