Leervoorwaarden

  • Leervoorwaarden

Beste ouders, 

Iedere keer weer zien we dat de leervoorwaarden, de Executieve Functies bepalend zijn voor de ontwikkeling van het kind. Dat zien we dagelijks in de klas, maar ook bij (Cito-) toetsen of zoiets als een Advies Voortgezet Onderwijs en een Centrale Eindtoets. 

Kinderen met een 'doorsnee intelligentie' komen het best uit de verf als ze ook structureel gewerkt hebben aan Executieve Functies zoals 'doelgericht gedrag, impulsbeheersing en volgehouden aandacht'. Want als een kind zich niet kan richten op het doel (toets maken of thuis afwassen), zich heel snel af laat leiden (door eigen gedachten of dingen die gebeuren) zal het zich niet lang genoeg kunnen concentreren om een taak zelfstandig tot een goed eind te brengen.

Deze zaken zijn ook thuis goed te ontwikkelen, door structureel te werken aan de zelfstandigheid en het zelfsturend vermogen. Denk maar aan gezelschapsspelletjes waarbij kinderen op hun beurt moeten wachten ('impulsbeheersing'), gebruik moeten maken van al bekende of nieuwe spelregels ('werkgeheugen') en de aandacht bij het spel moeten houden ('doelgerichtheid en volgehouden aandacht'). Op een heel speelse manier worden dan diverse leervoorwaarden getraind die in het hele leven belangrijk zijn maar ook op school.

Het valt zelfs op dat kinderen in groep 8 met goed ontwikkelde Executieve Functies aanzienlijk beter scoren dan vergelijkbare kinderen met een minder goed ontwikkelde werkhouding / Executieve Functies.  De intelligentie van het kind kan namelijk alleen optimaal gebruikt worden als die vaardigheden voldoende zijn ontwikkeld. En dat bemerken we in het onderwijs dagelijks. 

Nogmaals, dat kunnen wij niet alleen binnen de schooluren realiseren. Daarvoor moet ook thuis structureel aan die zelfstandigheid gewerkt worden. Daarom staan hieronder twee sites met meer informatie hóe aan die Executieve Functies gewerkt kan worden. 

Dank voor jullie medewerking, namens het team: Mári Kokke

http://jongekind.slo.nl/informatieplein/executieve-functies

https://praktijkschrijer.nl/images/downloads/tips-voor-ouders-van-kinderen-met-zwakke-EF.pdf

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.