Cito toetsperiode

  • Cito toetsperiode

Beste ouders,

Allemaal nog het allerbeste gewenst voor 2019! De school is weer goed begonnen en de kinderen hebben het schoolritme inmiddels allemaal weer te pakken. 

Zoals u weet wordt er regelmatig getoetst of de kinderen de aangeboden leerstof goed onder de knie hebben. Dit gebeurt zowel door observaties als door de Methode toetsen.  Dat is dus een toetsing van de recent aangeboden leerstof. Twee keer per jaar wordt via de landelijke Cito toetsen ook getoetst of de kinderen álle leerstof beheersen die zij tot dan toe in hun hele schoolloopbaan aangeboden hebben gekregen. Dat kán een ander beeld geven. 

Volgende week beginnen de kinderen van de groepen 2 t/m 7 met het maken van de Cito M (Midden) toetsen. Deze toetsen helpen ons de ontwikkeling van uw kind te volgen.  De resultaten worden door ons geanalyseerd, waardoor we een goed beeld krijgen van de onderwijsbehoefte van elk kind en van de groep als geheel.

Voor groep twee zijn dat de Rekentoets en de Taaltoets. Voor de groepen 3 t/m 7 staan Begrijpend lezen/luisteren,  Rekenen en Spelling op het programma. De toetsen staan meestal in de ochtend gepland en worden door de hele groep tegelijkertijd afgenomen. De Technisch lezen toetsen (DMT en AVI) zijn  individuele toetsen. 

De resultaten van de toetsen vindt u terug in de SKOZapp en het rapport en worden besproken tijdens de oudergesprekken na de voorjaarsvakantie. 

De Cito toetsen vragen geen extra voorbereiding van de ouders, maar wel is het belangrijk dat uw kind uitgerust én op tijd op school komt de komende weken.

Met vriendelijke groet,

Namens het team: Mári Kokk

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.