Klasseklas

  • Klasseklas

Beste ouders (van groep 3-4),

Voorafgaand aan de Startavond van 10 september hebben wij aan de ouders van groep 3-4 uitgelegd wat het traject 'Klasseklas' inhield. Dit traject is vooral gericht op de sociale vaardigheden in een schoolse situatie. Hoe ga je met elkaar om, hoe zorg je voor een goed werkklimaat en vooral: 'Hoe stuur ik mezelf daarin aan?' Want dat zijn voorwaarden om echt tot leren te kunnen komen.

Het is een proces waarin  deze nog jonge kinderen bewust  worden gemaakt van hun invloed op hun eigen gedrag en dus ook op hun eigen werk-resultaten. Maar ook op het gedrag van de ánder en dus ook het totale groepsresultaat. Dit wordt gebracht op een manier die voor kinderen te begrijpen is en werkt op basis van kaders (grenzen) geven en sturen op positief gedrag. Welk gedrag zien we graag, waarom en wat kan jij daar aan doen. Als dat goede gedrag wordt getoond worden de kinderen daarvoor ook beloond. En als het de gróep lukt is er ook meer ruimte en tijd voor leuke dingen als beloning. 

En..... gaandeweg het traject zagen we dat de kinderen dat zelfinzicht ook steeds meer kregen.  Ze werden steeds meer zelfsturend en waren supertrots als ze daar complimenten over kregen.  Natuurlijk is er ook nog steeds sturing vanuit de leerkracht nodig. Maar dat hadden we ook niet anders verwacht. 

We gaan hier natuurlijk ook mee door maar wilde u toch even dit mooie resultaat laten weten. 

Namens de leerkrachten: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.