Leesouders gezocht

  • Leesouders gezocht

Beste ouders,

De kinderen van groep 3 hebben inmiddels zoveel letterkennis dat ze al een aardig woordje kunnen lezen. Daar zijn ze terecht trots op, maar dat moet  dan ook wel heel veel geoefend worden. 

De kinderen van groep 4 kennen al lang alle letters en kunnen al prima woorden en zinnen lezen. Maar nu moeten er 'lees-kilometers' gemaakt worden. Alleen door structureel samen met geoefende lezers hardop te lezen, wordt deze lees-vaardigheid echt vergroot.  

Daarom zoeken we voor de dinsdagmiddag (13.15 - 13.45 uur) en de vrijdagochtend (08.30 - 09.00 uur) ouders die samen met een groepje kinderen uit groep 3 of 4 willen lezen.  Dit kunnen ouders zijn of groot-ouders dat maakt niet uit. Maar als we naast het lezen in de klas, ook nog samen met ouders, twee keer per week in kleinere groepjes op niveau kunnen lezen, zou dat het leesonderwijs een enorme stimulans geven. 

Dus vindt u het ook belangrijk om het lezen een stimulans te geven en kunt u zich vrij maken om een bijdrage te leveren aan het groepslezen?? Stuur dan even een mailtje naar juffrouw Nicole ( ncoppelmans@skozok.nl ) waarin u aangeeft op welke van deze dagen u een leesgroepje kunt begeleiden.  We willen graag zo snel mogelijk naar de herfstvakantie beginnen!!

Namens alle kinderen van groep 3-4: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.