Prentenboek Kikker is kikker.

  • Prentenboek Kikker is kikker.

Beste ouders van groep 1-2,

In de loop van deze week krijgt uw kind het prentenboek 'Kikker is kikker' mee naar huis.

Met een prentenboek kun je ontzettend veel. Door er op een gezellig moment samen in te kijken, stimuleert u de beleving dat boeken leuk zijn. Maar ook stimuleert u het luisteren, het concentreren en het mondeling taal gebruik, door samen over het boek te praten. "Waar zou het boek over gaan, als je naar de kaft kijkt? Wat zie je op de geopende pagina? Welke kleuren zie je? Hoeveel pootjes heeft dit beest, hoeveel tenen, wat is het verschil tussen deze beesten?" en ga zo maar door. 

Daardoor breidt u onbewust de woordenschat van uw zoon of dochter enorm uit op een gezellige en fijne manier. Het is ook helemaal niet vreemd dat een kind vaak hetzelfde (prenten-)boek weer opnieuw pakt. Dat is zelfs begrijpelijk, want het is al bekend en dus vertrouwd. Ook dan kunnen er hele mooie gesprekjes op gang worden gebracht. 

Daarnaast heeft het verhaal ook nog een hele mooie boodschap: 'Kikker kan heel veel dingen goed, maar hij is heftig teleurgesteld omdat hij niet kan vliegen!' Ook daarover kan met uw kind een mooi gesprek ontstaan. "Wat kan jij allemaal goed?" (Versterkt het positieve zelfbeeld) "Zijn er ook dingen die je nóg niet zo goed kan en is dat erg?" (Accepteren dat je niet álles kunt en dat er nu eenmaal teleurstellingen zijn in het leven.)

Kortom: "Met een prentenboek kan je héél veel!"  Wij wensen u veel leesplezier.

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.