Sociale vaardigheden in de bovenbouw

  • Sociale vaardigheden in de bovenbouw

Beste ouders,

Zoals u weet besteden we op de Talententoren naast het ontwikkelen van vaardigheden op het cognitieve gebied ook de nodige tijd aan het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden op het sociale gebied van ieder individueel kind. 

Zelfs bij de kleuters leren we kinderen al na te denken over vragen zoals: "Wat heb jij nodig om er voor te zorgen dat je werkje goed gaat lukken? Hoe is het je gelukt om dit (samen spelen of ergens aan werken) op een plezierige manier goed te doen?" En ga zo maar door. Kinderen leren over zichzelf na te denken onder begeleiding van de leerkracht. 

In groep 3-4 hebben we daar dit schooljaar het traject Klasseklas geïntroduceerd. En ook dat werpt al de nodige vruchten af. (zie ander artikel hierover)

In de bovenbouw gaan we al een 4-tal jaren weer een stapje verder met de beproefde methode 'Kids' Skills (Kind vaardigheden). Bij deze in het dagelijks onderwijs geïntegreerde methodiek is de positieve benadering het uitgangspunt. Niet te veel kijken wat NIET goed gaat, maar juist wat al wél goed gaat. Het doel is dat kinderen meer zelfinzicht krijgen en  vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben in hun verdere leven. Bij het zelfinzicht is het van belang vooral naar jezelf te kijken en minder naar de ander of de omgeving. De ander kan je niet veranderen, jezelf wel!

Daarom wordt er eerst samen met het kind gekeken welke (sociale) vaardigheden al goed ontwikkeld zijn waar dan ook gebruik van gemaakt kan worden. Daarna wordt gekeken welke vaardigheden nog niet voldoende aanwezig zijn en dus aandacht vragen én wat dat voor het kind op kan leveren. De volgende stap is om samen met het kind te kijken hoe daar aan gewerkt kan worden. Het uitgangspunt blijft: "Kijk naar jezelf en werk daaraan. Wat heb jij daar voor nodig en wie kan je daarbij helpen? Wat kan de leerkracht doen, wat je klasgenoten en wat je ouders, om je daarbij te ondersteunen?"

Op deze manier worden de kinderen zich bewuster van hun eigen invloed op hun ontwikkeling. Ze leren hoe het óók kan, op een positieve manier en worden daarin enorm gesteund én gewaardeerd door leerkrachten en klasgenoten. Zij verdienen en krijgen het respect dat ze daar zo hard aan werken.  En ja, soms lukt het bij het ene kind wel en bij het andere nóg niet. Maar er moet ook geleerd worden, om te gaan met tegenslagen en dan niet de 'schuld' te zoeken bij de ander, of zich te vergelijken met die ander. 

Uiteraard gebeurt dit allemaal binnen duidelijke kaders en een van die kaders is het op een sociale manier,  respectvol omgaan met klasgenoten en de omgeving. Lukt dat niet dan is dat een 'respect misser'. Het is niet fout of slecht, maar het is nóg niet gelukt, een 'misser'. En dus een extra motivatie om er vooral mee door te gaan en het uiteindelijk ook te vieren tijdens het  'Kids' Skills feest'. 

In 4 jaar tijd hebben we kinderen echt positief zien veranderen. Meer zelfinzicht, meer zelfvertrouwen en vooral bewuster van hun invloed op hun eigen succes. In het begin is het voor sommige kinderen wennen aan dit naar zichzelf kijken en werken aan zichzelf. Maar uiteindelijk levert het door de enorme inzet van de leerkrachten, alleen maar hele mooie resultaten op, waar de kinderen hun leven lang plezier van kunnen hebben. 

Leerkrachten, hartelijk dank voor jullie enorme inzet en betrokkenheid bij deze kinderen. Jullie mogen trots zijn.  Ouders, hartelijk dank voor jullie begrip, medewerking en steun, want het is niet altijd eenvoudig maar wel enorm waardevol. Voor nu én voor in de toekomst. 

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.