Vakantie en lekker ontspannen

  • Vakantie en lekker ontspannen

Beste ouders, 

De laatste schooldagen breken aan en het vakantiegevoel rammelt al volop aan de schooldeuren. En dat is goed. Na een heel schooljaar leren op school is het nu tijd voor vakantie. En dat is iedereen en zeker de kinderen van harte gegund. 

Maar niet alleen op school wordt er geleerd. Op het sociale gebied, met andere kinderen en wellicht in een andere omgeving, worden weer andere kwaliteiten van de kinderen gevraagd.  En in het buitenland gebruikt men een andere taal, waar de kinderen ook kennis mee maken. Allemaal goede nieuwe indrukken waar de kinderen ook weer veel van kunnen leren. 

Tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat de kinderen ná de vakantie niet 6 weken in bijvoorbeeld hun leesvaardigheid achteruit zijn gegaan.  Of dat de tafeltjes ineens weer als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. En helaas lijkt het daar bij de start van het nieuwe schooljaar vaak wel op.  Dan lijkt het wel op het gezegde: 'Rust Roest' en dat willen we graag voorkomen. 

Daarom de vraag om ook tijdens de vakantie regelmatig rustmomenten in te bouwen waarop even samen met uw zoon of dochter wordt gelezen.  Hoe vaker dit gebeurt,  hoe beter het resultaat. Dit zorgt er dan zeker voor dat uw kind ná de vakantie niet ineens een niveau láger moet beginnen dan hij of zij eind dít jaar is geëindigd. 

Wilt u hier meer informatie over? Kijk dan eens op de volgende site: https://www.zwijsen.nl/inspiratie/zomerlezen-5-tips-tegen-de-zomerdip

Allemaal een hele fijne vakantie toegewenst en tot volgend schooljaar!!

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.