Week tegen pesten

  • Week tegen pesten

Alle kinderen zouden moeten stoppen met pesten, want de gepeste kan zich daardoor niet veilig voelen. De pester moet zich daarvoor schamen als hij/zij dat doet. De gepeste kan zich buitengesloten voelen. Probeer altijd te zorgen dat de gepeste meerdere kinderen om zich heen heeft die hem kunnen helpen of waarmee hij kan spelen. Want iedereen vindt het niet fijn om gepest te worden. Wij waren hier in de klas ook mee bezig, eerst keken we een filmpje over pesten waarin uitgelegd werd wat het verschil is tussen pesten en plagen. Ook heb je bij pesten verschillende rollen: De pester die pest, de gepeste die gepest wordt, de meeloper is degene die met de pester mee loopt, hij zal niet beginnen, maar helpt de pester mee.Ten slotte is er de toeschouwer die ernaar kijkt en niks doet. We hebben gekeken naar welke rol iedereen had en wat dat betekent voor de sfeer. Wij willen samen met groep 5/6 zorgen dat iedereen het fijn vindt op school en dat niemand gepest wordt. We hebben ook posters gemaakt over pesten, deze zie je hangen op de ramen bij het lokaal van groep 5/6

Dus stop pesten!!

 


 

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.