8 juni: Start met hele groepen

  • 8 juni: Start met hele groepen

Beste ouders,

U heeft het waarschijnlijk al meegekregen, we gaan langzaam meer mogelijk maken en dat betekent dat de basisscholen 8 juni weer met complete groepen mogen beginnen. En daar zijn we oprecht blij mee. De hele groep kinderen in het lokaal, kinderen die elkaar weer zien, samen spelen en werken én weer kunnen leren van elkaar. Dat is voor iedereen het beste. 

Of het weer 'gewoon' beginnen is, is nog de vraag. Deze en volgende week wordt de landelijke ontwikkeling van het coronavirus nog nauwlettend in de gaten gehouden. En op basis van díe gegevens krijgen wij te horen wat er al wél mogelijk is en wat helaas nog steeds níet.  Dus dat is nog even afwachten en zodra wij iets weten, laten wij het u horen. 

Het 'afstandsonderwijs' was alles behalve ideaal, maar het heeft ook wat opgeleverd. De kinderen (en in veel gevallen ook de ouders) hebben nu heel duidelijk ervaren hoe zelfstandig / zelfsturend hun kind is. Waar nog ontwikkeling nodig is op de essentiële leervaardigheden / Executieve Functies. Daarom hebben we de kinderen déze week (of anders volgende week) daar ook nog even goed over na laten denken aan de hand van de eerste twee pagina's van het rapport. En het resultaat van dit zelfinzicht hebben zij ook mee naar huis gekregen om samen met u als ouders daar eens naar te kijken. Herkent u dit ook vanuit uw ervaring tijdens het 1 op 1 begeleiden van uw kind??

En tijdens het 'deeltijd onderwijs' hebben wij de kinderen dankzij de gehalveerde groepen, ook weer intensiever kunnen begeleiden. Niet alleen met de leerstof maar juist ook in de ontwikkeling van die leervaardigheden.  En zo heeft iedere periode toch nog iets positiefs opgeleverd.

Nu nog twee weken 'deeltijd onderwijs' en dan kunnen alle kinderen gelukkig weer naar school!!! En welke beperkingen er dan nog zijn, hoort u zo spoedig mogelijk van ons. 

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.