Consequenties verlengde scholen sluiting

  • Consequenties verlengde scholen sluiting

Beste ouders, 

Zoals u via het nieuws heeft kunnen vernemen, blijven de scholen t/m de meivakantie gesloten.  Dat betekent dat in plaats van 3 weken 'Thuis onderwijs' dit verlengd wordt tot 5 weken onderwijs op afstand met aansluitend 2 weken vakantie. Dat betekent in het meest negatieve geval 7 weken geen onderwijs en in het positieve geval 5 weken 'onderwijs op afstand'. 

Want we gaan er vanuit dat alle kinderen op de juiste manier werken aan hun 'Thuis werk opdrachten' en gebruik maken van de mogelijkheden die geboden worden om de leerkrachten om hulp en advies te vragen. EN dat ze mogelijke toetsen ook zonder hulp van rekenmachines, Internet hulp of hulp van ouders maken. Als dat gebeurt weten we namelijk waar we extra hulp moeten bieden, of op welk gebied we het aanbod aan moeten passen, om de kinderen op het gebied van de kernvakken op niveau te houden. Naast dit 'verplichte' aanbod zijn er dan nog mogelijkheden genoeg om ook op de andere vakgebieden de mogelijke kennis op te doen.  Dán spreken we van het 'positieve scenario' dat de kinderen geen achterstand oplopen. En daarom willen wij bij voorbaat alle ouders hartelijk danken voor hun enorme inzet en betrokkenheid, bij het 'thuis onderwijs'!!!

Daarnaast wordt er nu een gigantisch beroep gedaan op de Leer vaardigheden van de kinderen, ook wel genoemd de Executieve Functies.  Want de kinderen zullen nu veel meer dan anders zich zélf aan moeten sturen. Zelf moeten prioriteren en plannen, concentreren en  tempo maken  zonder dat de leerkracht ze continu aan kan sturen. En dat vraagt van uw als ouders (en dat realiseren we ons terdege) heel veel tijd en energie. Maar het is nu eenmaal zoals het is en daar kunnen we helaas niets aan veranderen. 

De regelgeving vanuit Den Haag en de uitwerking daarvan door de Veiligheidsregio's en uiteindelijk de school besturen, hebben helaas nog meer consequenties. ALS de scholen ná de meivakantie weer beginnen (en dat wordt 21 april pas besloten) mogen er in mei nog geen schoolreizen en schoolkampen plaats vinden. Tenzij álle maatregelen zoals  'samenscholings verbod' en het sluiten van gemeenschappelijke toiletten in openbare gelegenheden etc. dan ook al worden opgeheven. En daar ziet het niet naar uit, omdat al die maatregelen nog steeds gelden  tot 1 juni en misschien nog langer.  Dat is een flinke teleurstelling voor de kinderen en ook voor ons als leerkrachten. Maar ook hierin hebben wij geen enkele keuze. De gezondheid van iedereen gaat voor!!!

Nog een pijnpunt: Helaas moeten er geboekte vakanties worden geannuleerd of verzet  vanwege het coronavirus. Daarom zijn er al verzoeken binnen gekomen van ouders om die reizen te verzetten naar de herfstvakantie en dan eerder of langer gebruik te mogen maken van díe vakantieperiode. Deze vraag is uitgezet bij de leerplichtambtenaren en hun overkoepelende organisatie. Het antwoord was helder: "Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden.  Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er lijkt momenteel dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaatsvinden". Wij verwachten dat zowel de regering als de inspectie t.z.t. met een standpunt hierover komen. Zolang er nog geen andere richtlijnen zijn, houden wij dus de richtlijn van de leerplichtambtenaar aan.

Tot slot van deze vervelende mededelingen, via onderstaande link, een leuk liedje, gemaakt door een van onze ouders, dat voor menigeen hopelijk een hart onder de riem is

https://www.youtube.com/watch?v=8SJ7SHAOPTw

Namens het team: Mári Kokke

 

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.