Nieuw gezicht op school

  • Nieuw gezicht op school

Beste ouders,

Skozok heeft de goede gewoonte om intern nieuwe cluster directeuren op te leiden. Na gesprekken en een assessment, worden deze 'managementkandidaten' dan voor een jaar gekoppeld aan een cluster(-directeur). Daar doen zij dan een jaar ervaring op om in de praktijk te ervaren wat deze functie precies inhoudt en wat er van verwacht wordt.

Na een eerste oriëntatie gaan zij, onder verantwoordelijkheid van de directie, actief taken mee uitvoeren of zelfs zelfstandig voor hun rekening nemen.  Op die manier kunnen zij een bewuste keuze maken én de nodige praktijk ervaring opdoen. 

Binnen onze cluster Talententoren, St. Jan en Triangel, kunnen de kinderen en kunt u om deze reden ook een nieuw gezicht zien,  het gezicht van Judith Jonkers.  Judith heeft al de nodige onderwijs ervaring opgedaan en kennis gemaakt met meerdere scholen. Maar zij voelt de uitdaging om breder en verder te kijken en meer verantwoordelijkheid op zich te nemen.  Daarom draait zij dit schooljaar mee op onze 3 scholen. 

Tegelijkertijd is zij ook in verwachting en daarom zal zij ná de Startavonden er even tussenuit gaan voor haar zwangerschapsverlof. Begin februari zal zij dan de draad weer oppakken.  "Judith, van harte welkom en geniet er van!"

Namens het team: Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.