OPEN DAG voor ouders van toekomstige leerlingen

  • OPEN DAG voor ouders van toekomstige leerlingen

Beste ouders,

Woensdag 19 februari a.s. is de OPEN DAG op de Triangel en woensdag 4 maart op de St. Jan en De Talententoren.

Deze open dag is bedoeld voor ouders wiens kind vóór 1 oktober 2021 vier jaar wordt. Van 09.00 -12.00 uur krijgen deze ouders een rondleiding door de school in actie. Geen reclame plaatjes, maar gewoon een inkijkje in onze school.  Deze rondleidingen worden verzorgd door de directie zodat u al uw vragen over ons onderwijs kunt stellen.

Kent u ouders van een kind dat voor 1 oktober 2021 vier jaar wordt, of al ouder is, maar nieuw in ons dorp, breng hen dan ook op de hoogte van deze mogelijkheid. 

Het  is de bedoeling dat nieuwe leerlingen VOOR 1 april a.s., via het inschrijfformulier op de website, ingeschreven worden. Op basis van het aantal kinderen dat op 1 april dit jaar is ingeschreven, wordt namelijk het leerkracht-budget berekend voor het komende schooljaar. 

Wij zijn u graag op een van onze open dagen. 

Team Triangel, team Talententoren en team St. Jan.  

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.