Procedure Nood aanmelding

  • Procedure Nood aanmelding

Beste ouders, 

Het aantal besmettingen met het Coronavirus loopt alleen nog maar op. Daarom worden de maatregelen steeds strenger. Heel Nederland wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en in het contact met anderen een afstand van 1 1/2 meter te hanteren.  De ernst mag inmiddels wel duidelijk zijn. 

Kinderen kunnen het virus zelf dragen zonder daar zichtbaar last van te hebben en daardoor ook anderen besmetten.  Meerdere kinderen uit verschillende gezinnen bij elkaar op school, kan dus al zorgen voor onderlinge besmetting, besmetting van hún ouders / familie én besmetting van leerkrachten.  (Wij hebben ook leerkrachten die  bij de risico groep horen.) Daarnaast hebben we op school leerkrachten met milde klachten die dus preventief thuis moeten blijven, waardoor het aantal beschikbare leerkrachten voor de nood opvang, beperkt is. En we mogen in het kader van de veiligheid, nooit één leerkracht alleen op school laten werken. 

Daarom willen wij u vragen alleen gebruik te maken van deze nood opvang als minimaal één van de ouders in de vitale sector werkzaam is én het absoluut niet mogelijkheid is  om zélf voor opvang te zorgen. Thuis moeten werken is geen reden om de kinderen naar de nood opvang te sturen. Onze leerkrachten met kinderen, moeten dan immers op hun beurt ook weer opvang gaan zoeken. 

NIEUWE PROCEDURE: Als u voldoet aan de bekende afspraken en een beroep wilt doen op de nood opvang, moet u dat de dag voorafgaand aan de nood opvang-dag,  per mail VOOR  17.00 uur door geven via het info-mail adres van de school.  Op die manier weten wij óf er voor noodopvang gezorgd moet worden en voor hoeveel kinderen. Als het NIET is doorgegeven wordt er dus ook niet voor opvang gezorgd. 

Infodetriangel@skozok.nl / infodetalententoren@skozok.nl / infostjan@skozok.nl

Dank voor uw medewerking: Mári Kokke

 

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.