Afscheid van 2020

  • Afscheid van 2020

Beste ouders,

Het jaar 2020 was op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren een turbulent jaar. Voor de school was het in ieder geval een héél vreemd jaar. 

Volop werkend aan allerlei onderwijsontwikkelingen en net overgeschakeld op een nieuw computersysteem, werd op zondag 15 maart besloten de  basisscholen de volgende dag te sluiten. Er zou worden overgegaan op 'Afstands onderwijs'.  Geen tijd om voor te bereiden. Niet voor de leerkrachten, niet voor de kinderen en al helemaal niet voor u als ouders. Maar dankzij uw medewerking is dat toch allemaal gelukt.

In mei mochten de scholen, met halve groepen, weer beginnen. Gelukkig was er weer het noodzakelijke persoonlijke contact met de kinderen, maar slechts voor twee dagen per week. En persoonlijk contact met u als ouders was nog steeds verboden. En dat is eigenlijk voor het basisonderwijs niet te doen. Je wil immers in sámenwerking met de ouders de kinderen begeleiden. En deze samenwerking hebben we helaas ook na de zomervakantie deels moeten missen. En net vóór de geplande Kerstviering gingen de scholen wéér dicht.

Dus écht een heel raar en turbulent jaar. Maar ook in dit kalenderjaar hebben we op uw begrip en steun mogen rekenen. En daar zijn we u allemaal héél dankbaar voor.  Voor al uw steun en medewerking in alle helaas noodzakelijke (verplichte) beperkingen. Daarvoor wil ik u oprecht hartelijk danken. Laten we hopen dat 2021 voor iedereen een béter jaar wordt en dat we de kinderen en u weer snel op school mogen begroeten. 

Ik wens u dan ook allemaal heel veel geluk en een goede gezondheid voor 2021!!!

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.