Fijne herfstvakantie toegewenst

  • Fijne herfstvakantie toegewenst

Beste ouders, 

Ik wil u allemaal hartelijk danken.

De grootste angst voor een schooldirecteur in deze tijd, is namelijk dat het Coronavirus zijn intrede doet in de school. Bij kinderen óf bij leerkrachten. Want los van wat dit virus bij kinderen of leerkrachten kan bewerkstelligen, kan dat er ook voor zorgen dat er leerkrachten  ziek thuis moeten  blijven en dan kan er mogelijk voor een groep kinderen of zélfs de hele school geen fysiek onderwijs meer worden verzorgd. En dat is wel het laatste wat ik wil.

Dankzij uw medewerking, uw voorzichtigheid en de perfectie manier waarmee u om gegaan bent met alle voorschriften en beperkingen, is Corona tot op heden onze school voorbij gegaan. En dat is wel mede aan u te danken. 

Ook wil ik u danken voor de fijne reflectiegesprekken die er tussen kind, ouder en leerkracht hebben plaats gevonden. U heeft kunnen ervaren hoe de kinderen steeds beter leren op hun eigen handelen te reflecteren. Het zelfinzicht wordt ieder leerjaar groter, waardoor ze steeds beter weten waar ze góed in zijn en waaraan ze nog moeten werken. Ook daarin speelt u een wezenlijke rol. Dankzij uw medewerking, kunnen wij sámen met u, de kinderen daarin steeds beter begeleiden. Hartelijk dank voor deze fijne samenwerking.

En dan rest mij alleen nog u allemaal een hele fijne herfstvakantie en een goede gezondheid toe te wensen. 

Mári Kokke

Terug naar het overzicht

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Afscheid juffrouw Riëtte

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven nieuwe leerlingen vóór 1 april.

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn

Fijn om weer op school te zijn.