Over De Talententoren

Onze school vormt een onderdeel van Educatief Centrum “De Talententoren”. De naam van onze school is dezelfde als die van het centrum, namelijk De Talententoren. Het motto van onze school is: “Elk talent telt”.                                   

De sfeer waarin een kind opgroeit, vinden we van groot belang voor de ontwikkeling. Het kind moet zich thuis voelen op de school. We proberen een veilig en vriendelijk klimaat te creëren. We hechten veel waarde aan orde en regelmaat. Kinderen voelen zich daar het prettigst bij. We vinden het belangrijk dat kinderen vriendjes en vriendinnetjes krijgen. Om elkaar beter te leren accepteren en waarderen worden door het jaar heen een aantal projecten gevolgd die gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Normen en waarden spelen hierbij een belangrijke rol.   We willen kinderen begeleiden in hun zoektocht naar de wereld om hen heen. We willen die wereld ontdekken, de wereld in de school halen en met de kinderen “de wereld” in trekken. Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis alleen. We willen kinderen voorbereiden op de wereld van morgen.                                                                            

Onze kerntaak is en blijft het geven van onderwijs. D.m.v. goede instructie geven aan een klas of groep kinderen, het observeren van kinderen en het nastreven van heldere leerdoelen werken we er hard aan om kinderen op een plezierige manier zo veel mogelijk te laten leren en ontwikkelen. ICT speelt hierin een belangrijke rol. Vanaf groep 4 beschikken leerlingen over een eigen laptopje, dat ze ook mee naar huis mogen nemen. Kinderen kunnen thuis inloggen op schoolprogramma’s. Dit biedt kinderen de mogelijkheid ook op ander momenten met leren bezig te zijn. Het centrum bestaat uit een samenwerking tussen de basisschool, tussenschoolse opvang, de peuterspeelzaal (Korein), de buitenschoolse opvang (Korein), het kinderdagverblijf (Korein), kinderdagverblijf “De Droomboom” en een uitleenpunt van Bibliotheek De Kempen. Binnen de school werken we samen met Logopediepraktijk Budel, Dorpshuis Valentijn en Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel.                                                                                                                          

Wij willen een school zijn zonder "drempel”, een instelling die dus altijd open staat voor meningen, inbreng, hulp en ideeën van ouders

Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?

De school in beeld

In onderstaand fimpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.