Ouderraad

Ouderraad.

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders en school te bevorderen. De ouderraad wordt gevormd door een dagelijks bestuur en bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden. In de Ouderraadvergaderingen is altijd een afgevaardigde van het schoolpersoneel aanwezig.

De ouderraad wil haar doel bereiken door onder andere de organisatie van het jaarlijkse schoolreisje, de organisatie van excursies (per groep 1x per jaar), het verzorgen van en ondersteunen bij Sinterklaas- en Kerstactiviteiten, Pasen en Carnaval en de jaarlijkse Koningsspelen. Aan het begin van schooljaar wordt de kas gecontroleerd en hiermee legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van de bijdragen aan haar leden. In de nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.

Ook onderhoudt de ouderraad contact met de Schoolraad daar waar het vraagstukken betreft die de school raken. Ouders kunnen altijd gebruik maken van de ouderraad en/of de Schoolraad om zaken onder de aandacht te brengen van zowel de directie, als het team.

Vrijwillige ouderbijdrage:

De ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind per schooljaar.

Het is een bijdrage voor kosten van zowel het schoolreisje als ook excursies, traktaties bij verjaardagen, uitstapjes, sportdagen, Sinterklaas, carnaval, Pasen en de viering van de laatste schooldag. Kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen er met Sinterklaas ook een cadeautje van.

Tevens wordt de bijdrage gebruikt voor aanvulling op culturele activiteiten en zal een gedeelte van de bijdragen van de groep 8 leerlingen gebruikt worden voor het jaarlijkse schoolkamp.

Wij vragen u vriendelijk doch dringend de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen op rekeningnummer NL45RABO0149873557 van de Rabobank onder vermelding van “stichting ouderraad Talententoren”. De ouderraad is sinds begin 2012 een stichting en beheert zelfstandig de private geldmiddelen. Tijdens de algemene informatieavond, waarvoor alle ouders persoonlijk uitgenodigd worden, legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van het geld. In twee termijnen betalen is mogelijk, maar ook voor een andere betalingsoplossing staat de ouderraad open.

Voorzitter Ingrid Acda r.scheepers62@chello.nl
Secretaris Ellen van der Dussen evddussen@hotmail.com
Penningmeester Helmi Ruigrok helmiruigrok@yahoo.com
Lid José Verduijn

peterverduyn@hotmail.com

  Wendy van Laarhoven

wendyvanlaarhoven@outlook.com

 

Marianne Frenken 

frenkenmarianne@gmail.com
     
     
     
Lid (namens het team) Maria van Ravenstein Mvanravenstein@skozok.nl